The Online Books Page

Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse; of, Een historisch en oordeelkundig verhaal van het gene nopens het kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige schryvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen, of nooit voorheen het licht gezien hebben...

Title:Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse; of, Een historisch en oordeelkundig verhaal van het gene nopens het kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige schryvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen, of nooit voorheen het licht gezien hebben...
Author:
Note:Groningen, L. Groenewout & H. Spoormaker, 1738-1739
  
Link:
No stable link:This is an uncurated book entry from our extended bookshelves, readable online now but without a stable link here. You should not bookmark this page, but you can request that we add this book to our curated collection, which has stable links.
  
Subject:Reformation
Other copies:Look for editions of this book at your library, or elsewhere.

Help with reading books -- Report a bad link -- Suggest a new listing

Home -- Search -- New Listings -- Authors -- Titles -- Subjects -- Serials

Books -- News -- Features -- Archives -- The Inside Story

Edited by John Mark Ockerbloom (onlinebooks@pobox.upenn.edu)
OBP copyrights and licenses.