The Online Books Page

De wijze van opheffing der slavernij, in de Nederlandsche West-Indische koloniën, welke zooveel mogelijk beantwoordt aan de verschillende belangen, te weten: van den staat, van de betrokkene koloniën, van hare vrije ingezetenen en van de slaven-bevolking zelve. Verhandeling voorgedragen in de afdeeling Koophandel der Maatschappij Felix Meritis, den 7 Maart 1861,

Title:De wijze van opheffing der slavernij, in de Nederlandsche West-Indische koloniën, welke zooveel mogelijk beantwoordt aan de verschillende belangen, te weten: van den staat, van de betrokkene koloniën, van hare vrije ingezetenen en van de slaven-bevolking zelve. Verhandeling voorgedragen in de afdeeling Koophandel der Maatschappij Felix Meritis, den 7 Maart 1861,
Author:
Note:'s-Gravenhage, de erven Doorman, 1861
  
Link:
No stable link:This is an uncurated book entry from our extended bookshelves, readable online now but without a stable link here. You should not bookmark this page, but you can request that we add this book to our curated collection, which has stable links.
  
Subject:Maatschappij "Felix Meritis."
Subject:Slavery
Other copies:Look for editions of this book at your library, or elsewhere.

Help with reading books -- Report a bad link -- Suggest a new listing

Home -- Search -- New Listings -- Authors -- Titles -- Subjects -- Serials

Books -- News -- Features -- Archives -- The Inside Story

Edited by John Mark Ockerbloom (onlinebooks@pobox.upenn.edu)
OBP copyright and licenses.