The Online Books Page

Historische beschryvinge van de reformatie der stadt Amsterdam : behelsende, na een korte aanwysinge, van d'opkomst en voortgang der Roomschegesinde Bygeloovigheeden in 't algemeen ... doormengt met veele weetenswaardige oudtheeden van dese landen; en in 't bysonder van d'eerste beginselen van Amsterdam ... alles uyt geloofwaardige historie-schryvers versaamelt, en met oorspronglyke stukken, brieven en bewysen, daarvan veele nooyt voor desen het licht hebben gesien, gestaaft en opgeheldert

Title:Historische beschryvinge van de reformatie der stadt Amsterdam : behelsende, na een korte aanwysinge, van d'opkomst en voortgang der Roomschegesinde Bygeloovigheeden in 't algemeen ... doormengt met veele weetenswaardige oudtheeden van dese landen; en in 't bysonder van d'eerste beginselen van Amsterdam ... alles uyt geloofwaardige historie-schryvers versaamelt, en met oorspronglyke stukken, brieven en bewysen, daarvan veele nooyt voor desen het licht hebben gesien, gestaaft en opgeheldert
Author:
Note:by Johannes van Septeren, 1729
  
Link:
No stable link:This is an uncurated book entry from our extended bookshelves, readable online now but without a stable link here. You should not bookmark this page, but you can request that we add this book to our curated collection, which has stable links.
  
Subject:Amsterdam (Netherlands) -- Church history
Subject:Architecture -- Netherlands -- Amsterdam
Other copies:Look for editions of this book at your library, or elsewhere.

Help with reading books -- Report a bad link -- Suggest a new listing

Home -- Search -- New Listings -- Authors -- Titles -- Subjects -- Serials

Books -- News -- Features -- Archives -- The Inside Story

Edited by John Mark Ockerbloom (onlinebooks@pobox.upenn.edu)
OBP copyrights and licenses.